+40 722 686 496

  Brasov, B-dul M. Kogalniceanu 19A, et III, Spatiul 09

Servicii in domeniul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor:

- înființare;

- modificare acte constitutive ca urmare a: 

  • schimbării denumirii, 
  • schimbării sediului, 
  • Modificării/ completării scopului și obiectivelor atingerii acestuia;
  • Aderării de noi membrii, precum și retragerii vechilor membrii;
  • Numirii/ revocării membrilor Consiliului Director;
  • Prelungirii valabilității mandatelor membrilor Consiliului Director.

- Înființarea sucursalelor fără personalitate juridică și/ sau a filialelor, in conformitate cu prevederile Ordonanței 26/ 2000 a asociațiilor și fundațiilor, republicata cu modificarile și completările ulterioare; 

- Îndeplinirea formalităților legale de convocare a adunărilor generale;

- dizolvare/ radiere.

Pentru mai multe detalii cu privire la prevederile legale care trebuie îndeplinite in materia asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, precum si pentru identificarea unor solutii optime pentru situațiile dumneavoastră, va stam la dispoziție aici