+40 722 686 496

  Brasov, B-dul M. Kogalniceanu 19A, et III, Spatiul 09

Inainte de a demara o afacere in domeniul serviciior de schimb valutar, este obligatorie indeplinirea conditiilor prevazute de Ordinul MFP 664/ 2012 privind autorizarea si/ sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fa obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile minime obligatorii de indeplinit de catre entitatile care desfasoara activitate in acest domeniu sunt urmatoarele:
- obiectul principal de activitate trebuie sa fie 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- sa detineti disponibil in contul bancar al societatii, in valoare de 75.000 Euro (sau echivalentul in lei), suma pentru care trebuie sa prezentati documente privind provenienta acesteia;
- Avizul organelor de Politie;
- Asociatii/ administratorii si angajatii societatii trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar din care sa reiasa ca acestia nu sunt condamnati sau nu au fost luate masuri cu caracter penal impotriva lor;

- asociatii/ administratorii societatii sa nu fi detinut aceasta calitate intr-o alta societate care a desfasurat activitate de casa de schimb valutar, fara sa fi fost autorizata sau sa fi detinut cod statistic in ultimii 5 ani anteriori cererii de autorizare;
- Societatea sa nu inregistreze datorii la Bugetul Statului si Bugetul Local;
- Societatea sa detina dreptul de proprietate sau de folosinta pentru un spatiu in baza unui document valabil;
Spatiul sa fie dotat cu sistem de alarmare impotriva efractiei, cu aparat de marcat electronic fiscal specific activitatii de schimb valutar, cu aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor, cu geam antiglont, modul de casierie blindata, precum si sa fie intocmit planul de paza al spatiului;

In vederea indeplinirii conditiilor de functionare, depunere si obtinere a autorizatiei specifice activitatii caselor de schimb valutar si a obtinerii codului statistic, va oferim servicii complete de asistenta, redactare si inregistrare a documentelor in cadrul Ministerului de Finante.

Pentru mai multe detalii cu privire la prevederile legale care trebuie îndeplinite in materia societatilor comerciale, precum si pentru identificarea unor solutii optime pentru situațiile dumneavoastră, va stam la dispoziție aici.